.$01 นามสกุลไฟล์

คุณกำลังประสบความลำบากในการเปิดไฟล์นามสกุล.

ไฟล์ .$01 คืออะไร

ไฟล์ .$01 อยู่ในหมวดของ Developer Files ซึ่งใช้ในระบบปฏิบัติการเช่น Windows 11, 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP

.$01 $01
นักพัฒนา: Microsoft
ประเภทไฟล์: DOS Pipe File
หมวด: Developer Files
รูปแบบ: N/A

ไฟล์ .$01 เชื่อมโยงกับ DOS Pipe File ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft เป็นไฟล์ที่มีรูปแบบ N/A และอยู่ในหมวด Developer Files


หน้านี้มีให้บริการในภาษาอื่น: English | Deutsch | Español | Italiano | Français | Indonesia | Nederlands | Nynorsk | Português | Русский | Українська | Türkçe | Malay | Dansk | Polski | Română | Suomi | Svenska | Tiếng việt | Čeština | العربية | 日本語 | 简体中文 | 한국어

นามสกุลไฟล์อื่น ๆ
.efp

Exchange Forms Designer Template

.3gpp

3GPP Media File

.ec0

MetroCount Traffic Data File

.u3p

U3 Smart Application

.lrc

Lyrics File